Rozliczanie czasu pracy kierowców - Usługi

Bogata oferta TachoEterno
- Rozliczanie płacy minimalnej w Europie
- Reprezentacja podczas kontroli ITD i PIP oraz w UE
- Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców
- Rozliczanie delegacji
- Szkolenia dla kierowców
- POMOC telefoniczna 24/7

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCY

Dla naszego Klienta przygotujemy ewidencję czasu pracy zatrudnionych kierowców zgodnie z obowiązującą Ustawą o Czasie Pracy Kierowców, Kodeksem Pracy i interpretacjami Głównego Inspektora Pracy. Ewidencja, którą stworzymy będzie wykonana na podstawie danych z ...

SZKOLENIA I ANALIZA

Większość błędów popełnianych przez kierowców w trakcie pracy spowodowany jest ich niewiedzą. Regularne popełnianie tych samych błędów jest kłopotliwe i często bardzo kosztowne dla właściciela firmy. Dzięki dokładnej analizie postępowania podczas pracy możemy pokazać kierowcom błędy jakie popełniają...

ODCZYTY DANYCH

Precyzyjny odczyt danych z tarczek analogowych i cyfrowych tachografów wymaga niezbędnej wiedzy na temat przepisów, profesjonalnych narzędzi i sporo czasu, aby dokonana analiza była poprawna. Wykonanie analizy samodzielnie jest trudne i nie zawsze przedstawia poprawny obraz popełnianych przez...

DAMY CI SPOKOJNY SEN

To o Ciebie chcemy dziś zawalczyć

KONTROLE PIP
Czy w obliczu obecnych stawek frachtowych oraz wzrastających cen paliwa stać Cię na opłatę kar, nakładanych przez Organy Kontrolujące Transport Drogowy?
SUROWE KARY
Czy jesteś świadom tego, iż najmniejsze przeoczenie, brak zaświadczenia, czy też brak stosownego wyjaśnienia, podpisu, skutkuje karami nawet do 30 000 zł?
TERMINY
Czy jesteś świadom, że dane z tachografu należy pobrać co najmniej raz na 90 dni, za brak poboru w terminie, grozi kara w wysokości 500 zł?
POMOC
My zdejmiemy z Ciebie odpowiedzialność byś był spokojny i mógł przestać się bać. Oszczędź czas, porzuć strach i rozlicz się z Nami. Najtaniej w branży.

Współpraca z nami
to minimum Twojej pracy

Rozporządzenie WE 561/2006
Art. 10, ust.2: „…Przedsiębiorstwo transportowe wydaje odpowiednie polecenia kierowcy i przeprowadza regularne kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia.”
Art. 10, ust.3: „Przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa, nawet jeśli naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub w państwie trzecim…”

1. Przesłanie danych (tarczek lub odczyt kart)
1. Sprawna analizac danych
2. Opis wykroczeń kierowców
3. Informacja dla Klienta o występujących błędach
4. Propozycje rozwiązań
1. Decyzja, które rozwiązanie przyjąć
1. Poprawienie błędów według ustaleń z Klientem
2. Przygotowanie raportu
3. Wysyłka dla Klienta
1. Archiwizacja dokumentów
2. Spokojny sen

Nasi Partnerzy

Zobacz z kim współpracujemy i kogo polecamy

Co możemy jeszcze dla Ciebie zrobić

Nasza oferta jest dopasowana do potrzeb każdego klienta.

Pomoc podczas Kontroli

Pomożemy kiedy uważasz, że kara zasądzona przez Instytucje Kontrolujące Transport Drogowy została nałożona niesłusznie. Przeanalizujemy sytuację i wydamy opinię, czy kara jest adekwatna do przewinienia - jeśli uznamy, że ITD lub PIP ukarali Cię niesłusznie, przygotujemy odwołanie od decyzji. Będziemy wsparciem i reprezentacją podczas kontroli ITD oraz PIP >> więcej

Urządzenia dla Twojej firmy

Możemy wyposażyć Twoją firmę w urządzenia do poboru danych z tachografów cyfrowych oraz urządzenia do czytania i poboru danych z kart kierowców. Umożliwiając Ci tym samym dopełnienia ustawowego obowiązku poboru i archiwizacji danych >> więcej