Pomoc podczas kontroli

Pomożemy kiedy uważasz, że kara zasądzona przez Instytucje Kontrolujące Transport Drogowy została nałożona niesłusznie:

- przeanalizujemy sytuację i wydamy opinię, czy kara jest adekwatna do przewinienia
- jeśli uznamy, że ITD lub PIP ukarali Cię niesłusznie, przygotujemy odwołanie od decyzji
- będziemy wsparciem i reprezentacją podczas kontroli ITD oraz PIP

Nasza Analiza Danych sporządzana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, zgodnie z art.25 Ustawy o czasie pracy kierowców i przy wykorzystaniu oprogramowania, na podstawie którego kontroli dokonują służby PIP oraz ITD.

Ewidencja czasu pracy kierowców.
System ustalania czasu pracy: dyżury, godziny nocne.
Dokumentacja kadrowa.
Szkolenia kierowców.

Specyfika każdego przedsiębiorstwa charakteryzuje się indywidualnymi cechami własnymi. Analizując te cechy przez pryzmat tarczek, plików cyfrowych, wielkości zasobów ludzkich oraz wachlarza frachtowego, pomożemy ustalić najkorzystniejszy system zatrudnienia, okresu rozliczeniowego, limitu godzin nadliczbowych oraz godzin nocnych.

Podczas tworzenia dokumentacji kadrowej przygotujemy niezbędne umowy, harmonogramy, regulaminy. Dopilnujemy by nie zabrakło Ci wymaganych oświadczeń, wniosków, zaświadczeń. Szkoląc kierowców z poprawnej obsługi tachografu, czasu jazdy, niezawodnej regulacji odpoczynku pomożemy wyeliminować ryzyko przewinień na drodze, skutkujących wysokimi karami.

Odczyt kart kierowców.
Odczyt tarczek analogowych.
Odczyt tachografów cyfrowych.
Analizac wykroczeń kierowców.
Odwołania oraz reprezentacja podczas kontroli ITD, PIP.

Usprawniamy i dopilnujemy system czytania tarczek, tachografów cyfrowych oraz kart kierowców. Systematyczne odczytywanie zgodne z Zarządzeniem Komisji, zagwarantuje bezpieczeństwo, które pozwoli uniknąć niezaplanowanych obciążeniom finansowych.

Systematyczna analiza, pozwoli zdefiniować błędy kierowców popełniane na drodze. Błędów tych, wspólnie unikniemy stosując sie do prostych , indywidualnie dopasowanych zasad.

W przypadku kontroli ITD , PIP , nasza wiedza i doświadczenie jest do Państwa pełnej dyspozycji. Wspieramy podczas trudów kontroli służąc poradą i stosownym wyjaśnieniem. Pomagamy kompletować niezbędną do przedłożenia dokumentację.

Jeśli niesłusznie obciążono Cię karą pieniężną - zgłoś się do nas!

Często ludzkie niedopatrzenie, bądź nieświadomość mocy przepisów doprowadza do niesłusznej oceny sytuacji. Jeżeli stwierdzimy bezpodstawne nałożenie kary, pomożemy odwołać się od zasądzonych naruszeń przedkładając stosowne względem organu odwołanie!

Pytania? Zadzwoń: +48 784 008 780 lub +48 510 217 260 lub 42 611 08 43